Prijava

Na Konferenciju se možete prijaviti:

  1. putem e-mail adrese silvana.kucuk@blberza.com tako što ćete popuniti formular i poslati ga kao prilog e-maila;
  2. putem faksa pri čemu je potrebno da formular popunite i pošaljete nam ga faksom na broj telefona: +387 51 326 056;

Kotizacija
Kotizacija za učešće na konferenciji se ne plaća. Da bi ste prisustvovali konferenciji potrebno je da se prijavite na jedan od gore navedenih načina do 08.05.2009. godine u 16 časova.
Broj učesnika na konferenciji je ograničen zbog kapaciteta kongresne dvorane u hotelu Bosna u Banjaluci. Ukoliko broj prijavljenih bude iznad kapaciteta kongresne dvorane prednost za učešće na konferenciji imaju učesnici prema redoslijedu prijave.

Kontakt osoba
Silvana Kučuk
Tel: +387 51 326 041
Fax: +387 51 326 056
E-mail: silvana.kucuk@blberza.com

Prilog:
blberza-prijava-formular(2).doc   63 KB - Latinica

pokrovitelj

sponzori

medijski sponzor

 

partneri