O konferenciji

Banjalučka berza 20. maja 2010. godine (četvrtak) u hotelu Bosna u Banjoj Luci organizuje petu međunarodnu konferenciju Banjalučke berze.

Konferencije će trajati jedan dan od 9 do 16 časova i učesnici na konferenciji neće plaćati kotizaciju za učešće na konferenciji. Za ulazak u konferencijsku salu potrebno je da se prethodno registrujete: više na: prijava.

Konferencija će se sastojiti od nekoliko panela i prezentacija vezanih za:

  1. istraživanje dostignutog nivoa korporativnog upravljanja koje će biti urađeno u saradnji sa Ekonomskim institom,
  2. odnose sa investitorima u kriznim periodima,
  3. predstavljanje kompanija (Telekom Srpske, Nova banka, Elektroprivreda)
  4. stanje i perspektive razvoja institucionalnih investitora (prezentacije regulatora i diskusije u vezi sa investicionim i dobrovoljnim penzijskim fondovima i ulogom osiguravajućuh kuća na tržištu kapitala)
  5. razvoj i primjenu novih tehnologija na Banjalučkoj berzi (uvođenje FIX protokola, izvoz tehnologija na regionalna tržišta)

Osnovni ciljevi konferencije Banjalučke berze:

  1. Da se učesnici na tržištu kapitala RS i BiH upoznaju sa aktuelnim pitanjima koja su ključna za razvoj tržišta kapitala, te da se kroz učešće svih učesnika dođe do prijedloga za unapređenje razvoja tržišta kapitala;
  2. Da se domaći investitori i institucionalni investitori iz inostranstva upoznaju sa mogućnostima za ulaganje na tržište kapitala RS i BiH.

pokrovitelj

sponzori

medijski sponzori

 

partner

podržano od