Prezentacije

- Milan Božić, Banjalučka berza
Uvodno izlaganje
- Dr Milenko Krajišnik, Centralna banka BiH
Prezentacija
- Prof. dr Zdravko Todorović, Ekonomski fakultet Banja Luka
Trenutno stanje korporativnog upravljanja u RS
- Dr Dragan Demirović, Deloitte Beograd
Transferne cene - značaj za poreske prihode i prava malih akcionara
- Savez udruženja malih akcionara
Korporativno upravljanje iz ugla malih akcionara
- Blagoje Šupić
Prezentacija Elektroprivreda RS
- Jasna Zrilić i Ivana Ćeranić
Prezentacija Nova banka a.d. Banja Luka
- Vesna Labus
Prezentacija Telekom Srpske
- Darko Lakić, Banjalučka berza
Virtuelna berza
- Mr Simon Mastnak, Masset Consulting
Komunikacija sa investitorima
- Branko Kecman, Advantis Broker a.d. Banja Luka
Stanje i perspektive javnih emisija hartija od vrijednosti RS
- Mr Miodrag Jandrić, Predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti
Stanje i perspektive industrije investicionih fondova u RS
- Božana Šljivar, Agencija za osiguranje
Uloga osiguravajućih kuća na tržištu kapitala
- Dr Tadej Kotnik, član Stručnog saveta Udruženja malih dioničara Slovenije - VZMD
Privatizacijski fondovi u Sloveniji - pozitivna i negativna iskustva malih akcionara

pokrovitelj

sponzori

medijski sponzori

 

partner

podržano od