Prijava

Na Konferenciju se možete prijaviti:

  1. putem e-mail adrese konferencija@blberza.com tako što ćete popuniti formular i poslati ga kao prilog e-maila;
  2. putem faksa pri čemu je potrebno da formular popunite i pošaljete nam ga faksom na broj telefona: +387 51 326 056;

Kotizacija
Kotizacija za učešće na konferenciji se ne plaća. Da bi ste prisustvovali konferenciji potrebno je da se prijavite na jedan od gore navedenih načina do 18.05.2009. godine u 16 časova.

Broj učesnika na konferenciji je ograničen zbog kapaciteta kongresne dvorane u hotelu Bosna u Banjaluci. Učesnici koji se ne priajve na konferenciju neće moći u ući u salu za prezentacije. Ukoliko broj prijavljenih bude iznad kapaciteta kongresne dvorane prednost za učešće na konferenciji imaju učesnici prema redoslijedu prijave.

Kontakt osoba
Silvana Kučuk
Tel: +387 51 326 041
Fax: +387 51 326 056
E-mail: konferencija@blberza.com

pokrovitelj

sponzori

medijski sponzori

 

partner

podržano od